LEKCJE

  • POWITANIE
  • Lekcja 1 - Majątek
  • Lekcja 2 - Wsparcie
  • Lekcja 3 - Dług
  • Lekcja 4 - Narzędzia
  • Lekcja 5 - Rachunki
  • Lekcja 6 - Budżet
  • Lekcja 7 - Wiedza
  • Kalkulatory i Arkusze

LEKCJA 5

Zarządzanie rachunkami

Ta lekcja będzie znacznie krótsza, ale jest także bardzo ważna.❗

Zdarza się często, że spóźniamy się z opłaceniem rachunków i to nie dlatego, że nie mamy pieniędzy, ale dlatego, że o tym po prostu zapominamy.

Jeśli rachunki są comiesięczne, to jeszcze jakoś to ogarniamy, ale wydaje się, że największy problem mamy z tymi, które płacić trzeba np. co dwa miesiące, kwartalnie, czy nawet rocznie.

Dobrze wiemy, że za opóźnienie płatności grożą nam odsetki, a te np. w przypadku kart kredytowych są bardzo wysokie. Do tego często bank pobiera z naszego konta „karę” za przypomnienie, a bywa, że zmienia na wyższy próg oprocentowania.

Planowanie płatności

Wydaje się, że wszyscy znamy ten „ból”, kiedy po powrocie ze sklepu spożywczego orientujemy się, że zapomnieliśmy kupić jakiegoś produktu. Pół biedy, jeśli mamy blisko do sklepu. Ale nawet to kosztuje nas kolejną porcję naszego czasu.

Dobrze wiemy, że lepiej jest usiąść wcześniej, zastanowić się, zrobić listę zakupów i z taką listą dopiero udać się do sklepu. Oszczędzamy wtedy nasz czas, ale i pieniądze, ponieważ nie musimy wracać się po to, o czym zapomnieliśmy.

Dlaczego więc nie wdrożyć tego samego rodzaju planowania przy opłacaniu rachunków?

Zamiast nerwowego sprawdzania co kilka dni stosu papierów na biurku czy w szafce i denerwowania się, czy przypadkiem nie zapomnieliśmy o jakiejś płatności, spróbujcie przeznaczyć 2 dni w miesiącu na ich ogarnięcie. Dla większej wygody możecie oczywiście – jeśli zechcecie – skorzystać z polecenia zapłaty z waszego konta w banku, trzeba jednak pamiętać, żeby w dacie płatności zapewnić odpowiednie środki, a to czasem bywa trudne.

4 kroki do zarządzania rachunkami

1. Zróbcie listę wszystkich waszych rachunków

Następnie przy każdym rachunku wpiszcie dzień, w którym ma nastąpić płatność.

2. Wyznaczcie 2 dni w miesiącu, w których będziecie opłacać rachunki

Może to być np. 1 i 15 dzień miesiąca (oby to nie była niedziela 😊). Mogą to być dni następujące po tych, w których otrzymujecie pensję (itp.).

3. Uporządkujcie rachunki według terminów płatności

W zależności od wybranej u dostawcy formy przekazu faktury, w określonym terminie otrzymujecie ja pocztą tradycyjną lub na adres e-mail. Pewnie +/- orientujecie się, kiedy do Waszej skrzynki (tej fizycznej i tej elektronicznej) trafiają rachunki za prąd, gaz, wodę, telefon, internet i inne media. Gorzej z tymi, które wpadają raz, a potem trzeba o nich pamiętać przez cały rok. My tak mamy m.in. z podatkiem od nieruchomości i śmieciami.

Zakładając, że ustalone dni opłacenia rachunków to 1 i 15 dzień miesiąca, proponujemy zebrać wszystkie rachunki z terminem płatności od 22-go dnia bieżącego miesiąca do 6-go dnia kolejnego miesiąca i zapłacić 15-go. A 1-go zapłacić te z terminem od 7-go do 21-go. I chociaż pewnie większość zapłacicie korzystając ze swojego konta internetowego w banku i możemy założyć, że pieniądze u odbiorcy będą jeszcze tego samego lub kolejnego dnia, to dzięki temu każdy rachunek będzie miał co najmniej tydzień zapasu na „dotarcie” do adresata, a to jest bardzo bezpieczny bufor.

4. Ustalcie, jaka jest Wasza miesięczna kwota potrzebna na rachunki i podzielcie ją przez 2.

Jeśli Wasze miesięczne rachunki wynoszą 3000 zł, być może będzie Wam wygodnie podzielić je, płacąc ok. 1500 zł 1-go i 1500 zł 15-go dnia miesiąca. Oczywiście może się to nie udać podzielić dokładnie 50/50, ale starajcie się być jak najbliżej tego podziału. Jako „elementów równoważących” możecie użyć rachunków, które nie mają konkretnego terminu płatności (płatne do końca miesiąca).

Pobierzcie plik ze wzorem Harmonogramu Płatności Rachunków

Pobierzcie arkusz kalkulacyjny Excel z Harmonogramem Płatności Rachunków. Warto też w banku założyć osobne konto przeznaczone do opłacania rachunków, a jeśli nie chcecie tego robić w ten sposób, to proponujemy przynajmniej zorganizować dużą kopertę, opisać ją „RACHUNKI” i tam odkładać potrzebne sumy.

Jest to ważne przede wszystkim pod kątem rachunków nieopłacanych co miesiąc, tylko np. kwartalnie, dwumiesięcznie (np. podatek od nieruchomości, śmieci), czy jednorazowo (np. OC za samochód, polisa na życie itp.).

Jeśli nie ogrzewacie domu gazem i nie płacicie rachunków za gaz wg. tzw. prognozy, a opalacie np. drewnem czy węglem i jest to zakup jednorazowy, dobrze zapewne wiecie, że jest to duuuża jednorazowa kwota.

Pomyślcie o ile łatwiej odłożyć miesięcznie potrzebną kwotę na te właśnie rachunki, niż potem znaleźć w domowym budżecie jednorazowo potrzebną niemałą kwotę.

Proponujemy wpisać te rachunki do Harmonogramu i odkładać potrzebną kwotę podzieloną przez 10.

Dlaczego przez 10, a nie przez 12? Z prostego powodu – opał drożeje, opłaty podatkowe i za śmieci także się zmieniają, polisy są indeksowane – zatem kwota, którą znasz z poprzedniego roku, może być nieaktualna. Bezpieczniej więc będzie odłożyć 1/10 kwoty przez 12 miesięcy.

Nadwyżkę – o ile taka się pojawi – zawsze możecie przeznaczyć np. na fundusz awaryjny.

Jeśli nie dacie rady rozłożyć rachunków mniej więcej po równo na płatność 1-go i 15-go, i wychodzi np. 1300 z i 1700 zł, to niech to nie uśpi Waszej czujności! Te pieniądze trzeba koniecznie zapewnić, nie pozwólcie sobie na ich wydanie. Rachunki będą do zapłacenia, nie ma innej opcji.

Inspiracja 💡💎

Oddajcie każdemu to, co się mu należy:
komu podatek – podatek, komu cło – cło,
komu uległość – uległość, komu cześć – cześć..

Rz 13,7

Zadanie domowe ⏰📚

Wykonajcie kroki od 1 do 4 z powyższej Lekcji i „zorganizujcie” swoje rachunki!

|POBIERZ ARKUSZ xls|

|POBIERZ ARKUSZ xlsx|