Wizja, Misja, Wartości

Wizja

Formowanie i kształtowanie wiary, aby dążyć do zrozumienia naszej osobistej finansowej odpowiedzialności, otworzyć się na błogosławieństwa i stawać się Bożymi zarządcami i szafarzami dóbr.
 

Misja

Chcemy dotrzeć do katolickich rodzin z Dobrą Nowiną, Słowem Bożym, które w temacie pieniędzy ma wiele do powiedzenia. Chcemy uczyć chrześcijańskiego, katolickiego podejścia do finansów osobistych prowadzącego do prawdziwej wolności Dzieci Bożych.

Wartości

  • oparcie na Piśmie Świętym, Tradycji i Magisterium Kościoła,
  • zakorzenienie w Eucharystii i prowadzenie przez Ducha Świętego,
  • prowadzenie poprzez służbę za przykładem Jezusa Chrystusa w duchu miłości do Pana i miłości do innych,
  • rozpowszechnianie Ewangelii i dążenie do wypełnienia naszej roli jako członków Żywego Ciała Chrystusa,
  • zainspirowanie Słowem Bożym i zwracanie uwagi na wyzwania naszych czasów, zaangażowanie w rozwój duchowy i formację wiary wspólnoty Kościoła,
  • dzielenie się miłością Chrystusa przez radosne świadectwo i bezinteresowną posługę,
  • ufność Bogu, że będzie kierował naszą posługą zgodnie z jego planem.

 

Jesteśmy częścią międzynarodowej katolickiej posługi skupionej wokół Compass Catholic Ministries.

Uporządkujemy Razem Finanse?