You are currently viewing Wiara vs Łaska

Wiara vs Łaska

Kiedy archanioł Gabriel stanął prze Maryją, przywitał się z Nią mówiąc, że jest pełna łaski, nie powiedział, że jest pełna wiary. Maryi „TAK” dla Boga (Łk 1:38) było następstwem łaski otrzymanej od Pana. Nie powiedziała tego dlatego, że miała silną osobowość czy silną wolę.

To kluczowy punkt dla nas wszystkich. W ostatecznej rozrachunku wiara nie jest czymś, co zależy wyłącznie od nas. To dar dany nam przez łaskawego, wspaniałomyślnego Boga. Jest to łaska, którą w nas wlewa mocne nasienie, które czeka, aby zanurzyć się w glebie naszych serc. Możemy myśleć, że mamy słabą wiarę, ale prawda jest taka, że Bóg dał nam całą wiarę, jakiej potrzebujemy. Musimy tylko nauczyć się poddawać temu wspaniałemu darowi.

Czy możesz dzisiaj powiedzieć „tak” Bogu? Tak, możesz. Boży dar łaski to gwarantuje!

Poślij dalej

Dodaj komentarz