You are currently viewing Święta Rodzina – oddanie

Święta Rodzina – oddanie

Nieustannie dokądś zmierzamy. Praca, szkoła, dom, wakacyjny wyjazd – cały czas w drodze. Od celu do celu. To taka nasza ziemska „gonitwa”. Ale jako chrześcijanie wierzymy, że zmierzamy jeszcze do innego, najważniejszego celu – życia wiecznego w Niebie. Naszym pragnieniem było, aby w tym pielgrzymowaniu towarzyszyła nam Święta Rodzina.

Dlaczego Święta Rodzina?

Święta Rodzina to wyjątkowy wzór miłości, z którego czerpać mogą rodziny chrześcijańskie, by na wzór Maryi i Józefa adorować Jezusa i wiernie pełnić wolę Bożą.

„Tak jak kształtowanie charakteru, tak również dojrzewanie do pełni życia osoby i dojrzewanie rodziny potrzebuje wzorca – ideału, do którego może odnosić swoje wzrastanie. Ideałem dla każdej rodziny jest Święta Rodzina – Ognisko Miłości.”

dr Monika Wójcik, współzałożycielka IŚR

 

Szczególny rodzinny charyzmat

Małżeńską i rodzinną formację podjęliśmy w 2012r. dołączając za namową naszych przyjaciół Agnieszki i Wieśka do Ogniska katowickiego Wspólnoty Świętej Rodziny. Pragnieniem naszym było, aby nie tylko my, jako małżonkowie, a le także nasze dzieci, mogły wzrastać w atmosferze wiary. I to się udaje, ponieważ szczególnym charyzmatem Wspólnoty skupionej wokół Instytutu Świętej Rodziny (IŚR) jest służba rodzinom, a Święta Rodzina jest w tym dziele niezastąpionym wsparciem i pośrednikiem. Poprzez Ogniska wspólnota chce działać lokalnie, docierając do coraz większej liczby rodzin.

„Jezus dziś pewnie by wołał: «Odbuduj Mój kościół domowy». – Jak? – Czy nie chodzi o taki ratunek dla rodziny: poprzez Świętą Rodzinę. Ratunek dla rodziny, to znaczy dla wartości tak niesłychanie bliskich dla Świętej Rodziny, bo Ona jest rodziną, bo każda rodzina jest rodziną jak Ona”.

Ks. Abp K. Majdański, współzałożyciel IŚR

Oddani Maryi

Formacja w ognisku oraz rekolekcje w Wisełce doprowadziły nas do pierwszego ważnego wydarzenia na podjętej drodze. W roku 2015 podczas wisełkowych rekolekcji oddaliśmy siebie i naszą rodzinę Matce Najświętszej w Macierzyńską Niewolę Miłości. To był piękny i niezapomniany moment, a Maryja zadbała nawet o samochód, którym do Wisełki przyjechaliśmy

Święta Rodzina Ikona

Droga do Świętej Rodziny

Odtąd już nie sami, bo z towarzyszeniem naszej najlepszej Mamy, formowaliśmy się dalej w Ognisku katowickim, a od jesieni 2018 już w bielskim „prawie ognisku” 😊. Piszę „prawie”, ponieważ ksiądz Rafał przyjeżdżał do nas prosto z Krakowa na godzinę 17 i prawie ze wszystkim udawało nam się zawsze zdążyć (no może prócz dzielenia). Udało nam się dwukrotnie wziąć udział w wakacyjnych rekolekcjach w Wisełce, które były dla nas małżonków i dla naszych dzieci czasem wielkiego błogosławieństwa. Od jesieni 2018r. rozpoczęliśmy także spotkania z Dorotką (IŚR), która przygotowała nas do oddania Świętej Rodzinie. Jeśli chodzi o termin, to trochę nam się komplikowało, ale Dorotka uspakajała mówiąc, że Święta Rodzina znajdzie najlepszy termin.

Święta Rodzina znalazła termin – 25-lecie rekolekcji

No i Święta Rodzina znalazła taki termin! Przyjeżdżając do Wisełki wiedzieliśmy, że najprawdopodobniej akt oddania będzie miał miejsce 16 lipca we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel. Wiedzieliśmy, że to ważny dla całej Wspólnoty dzień, ale nie mieliśmy pojęcia, że w tym dniu przypadało 25-lecie Rekolekcji Rodzin, które miały miejsce w Wisełce. Bardzo nas to wzruszyło i ucieszyło. Aktu oddania dokonaliśmy podczas uroczystej Mszy św. Bliska nam dotąd Święta Rodzina stała się jeszcze bliższa. Z ufnością polecamy Jej naszą rodzinę, naszą wśród rodzin posługę, nas i naszych dzieci wzrost duchowy i także tą zwykłą codzienność.

Rodzino Święta – oddajemy się Tobie!

Święta Rodzina - codzienność

Modlitwa św. Jana Pawła II za rodziny

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty”, i przez Ducha Świętego,
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.

Przez Chrystusa Pana Naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, na wieki wieków. Amen.

Zostańcie z Bogiem,

Święta Rodzina - kandydaci