Wdzięczność – ZWOF 011

Rozmowy z ks. Tomaszem
Rozmowy z ks. Tomaszem
Wdzięczność - ZWOF 011
/

Czy zdajesz sobie sprawę z wielkości daru, jakim dysponujesz? Czy wiesz, za co Panu Bogu dziękować? Jeśli masz już listę swoich aktywów, to zastanów się nad jej duchowym wymiarem. Za tym co masz, kryje się Boża dobroć, życzliwość innych ludzi Twoja pracowitość. Trzeba dziękować.

Bądź jak dziecko, ucz się od dzieci – ich radość i wdzięczność niejednokrotnie nas zawstydza.

Podziękuj Ojcu podczas modlitwy za dary, które otrzymałeś.

Postaw przed sobą zadanie, zadanie wewnętrzne, duchowe, abyś umiał powiedzieć „wszystko co mam, jest Twoje”. To niezwykle trudne, bo niejednokrotnie w pieniądzu, w dobrach materialnych pokładamy ufność.

Zachęcamy do podjęcia praktyki modlitwy dziękczynnej, indywidualnej, a najlepiej rodzinnej właśnie za dobra materialne, za poczynione zakupy, nabyte sprzęty, za pieniądze po prostu. I do modlitwy o mądre zarządzanie otrzymanym dobrem.

MODLITWA

Boże Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu nieba i ziemi, który jeden jesteś dobry,
Jezu, Synu Boży, Zbawicielu, przed którym zgina się wszelkie kolano,
Duchu Prawdy, który ożywiasz i uświęcasz wszystko,
Boże w Trójcy Świętej jedyny,
dziś ja ……,
świadomy/a własnej nędzy i Twojego bogactwa klękam przed Tobą w pokorze
i uznaję Ciebie za jedynego Pana mojego życia
i powierzam się Tobie i Twojej świętej woli.
Spraw bym pragnął i czynił zawsze to, co Ty chcesz, jako Twoje przybrane dziecko.
Wszystko kim jestem i co posiadam jest darem Twojej dobroci dla mnie,
Ty uczyniłeś mnie zarządcą całej posiadłości Twojej.
Spraw, bym nigdy nie uważał się za właściciela Twoich darów,
ale bym godnie wypełniał obowiązki szafarza.
Obdarz mnie Panie Duchem Mądrości, abym nie zakopywał Twoich talentów,
ale je pomnażał, niech z owoców moich starań żywią się ubodzy i potrzebujący.
Zaradź memu niedowiarstwu, abym tak jak Maryja był sługą Twojego Słowa
i nigdy nie zwątpił w Twoją miłość.
Umacniaj moją nadzieję na nagrodę nieba,
że po wiernej służbie wejdę do radości mego Pana.
Amen.
/modlitwę do osobistego odmawiania przygotował ks. Tomasz Błachut/

Subscribe on Android

Dodaj komentarz