You are currently viewing Jakie Dary dajesz Bogu?

Jakie Dary dajesz Bogu?

6 stycznia każdego roku chrześcijanie obchodzą Święto Objawienia Pańskiego zwane też Świętem Trzech Króli. Podczas tej celebracji czcimy objawienie Jezusa jako w pełni Boga i w pełni człowieka, i jako tego, który wybrał zbawienie świata od grzechu.

Według Ewangelii Mateusza 2: 1-12, Mędrcy (dosł.: magowie) – poszli za gwiazdą Jezusa do Betlejem, aby go znaleźć i złożyć mu swoje dary: złoto, kadzidło i mirrę. Powodem, dla którego je ofiarowali, nie była tylko chęć złożenia życzeń dziecku i jego ziemskim rodzicom – każdy z trzech prezentów miał swoje symboliczne znaczenie:

  • Złoto jest darem zarezerwowanym dla królów i objawia królewski status Jezusa;
  • Kadzidło, tradycyjnie używane w ceremoniach religijnych, wskazywało na boskość Jezusa, tak jak był on niebiańskim królem, a nie ziemskim;
  • a Mirra, używana w balsamowaniu i rytuałach pogrzebowych, zapowiadała śmierć Jezusa poniesioną dla zbawienia świata od grzechu.

W ten sposób Mędrcy przedstawili swoje dary Bogu, uznając go za Króla Królów i uznając jego ostateczną ofiarę.

Chociaż może nie mamy łatwego dostępu do złota, kadzidła lub mirry, my również możemy dawać dary Bogu i składać ofiary, aby dziękować Mu za Jego przyjście na świat dla naszego zbawienia.

Poprzez wspierane modlitwą, świadome i odpowiedzialne gospodarowanie ziemskimi dobrami (także pieniędzmi), doceniamy dary, które daje nam Bóg. Pan obdarzył nas umiejętnością rozsądnego zarządzania naszymi finansami i dobytkiem, abyśmy mogli skupić się na życiu poświęconym rozszerzaniu Jego Królestwa. Życie Bożego zarządcy to przyjmowanie błogosławieństwa i przekazywanie tego błogosławieństwa innym.

W tym szczególnym dniu, kiedy wspominamy trzech Mędrców, którzy uczcili narodzenie Jezusa, dziękujmy Bogu za jego liczne dary, za to co mamy. Zachęcajmy się także wzajemnie do dzielenia się ziemskim majątkiem i szerzenia w ten sposób Bożego błogosławieństwa.

Dodaj komentarz